Rumusan Kajian

Sistem Maklumat Murid (SMM) secara keseluruhannya banyak memberi kesan yang baik pada gaya kerja guru antaranya mudah mengemaskini maklumat pelajar,maklumat yang diingini mudah dicapai dan sudah pasti menjimatkan masa dan tenaga guru dalam pengurusan maklumat pelajar.Walaupun secara keseluruhannya banyak memberi kesan yang baik Sistem ini juga terdapat kelemahannya seperti memerlukan kemahiran penggunaan query untuk mencapai maklumat yang tertentu dan terperinci.Selain itu terdapat juga kelemahan dari segi pengkalan data,di mana disambungkan ke internet dan memerlukan pepindahan data untuk pengunaan sistem-sistem lain.Ia boleh menyebabkan pertindihan data dan pengulangan kerja.Kesimpulannya sistem ini sentiasa perlu di kemaskini mengikut kemajuan teknologi dan perkembangan semasa.

0 Response to "Rumusan Kajian"

Post a Comment